Krowa

„Krowa” należy do zabaw ruchowych – bieżnych. Spośród całej grupy dzieci wybieramy jednego uczestnika zabawy – krowę, która staje w środku. Pozostałe dzieci ustawiają się wokół niej i chwytają jej palce. Wszyscy zadają następujące pytanie: „jakie mleko daje krowa?”, zaś uczestnik, będący krową odpowiada kolejno, wymieniając poszczególne kolory. Kiedy wypowie słowo „białe” dzieci uciekają. Osoba, która zostanie złapana przez krowę staje w rozkroku i czeka na „wybawienie”.
Każdy uczestnik może przywrócić ją do zabawy – jeśli uda mu się przejść pod jej rozkrokiem. Kiedy krowa schwyta wszystkich uczestników następuje koniec zabawy lub zmiana krowy. Zabawa pozytywnie wpływa na nastrój uczestników, stanowi doskonałą rozrywkę zarówno dla młodszych jak i nieco starszych dzieci. Zatem w „Krowę” mogą bawić się dzieci przedszkolne, jak również uczniowie szkół podstawowych. Zabawę najlepiej przeprowadzić na świeżym powietrzu, na trawie, dobrze także bawić się w nią w sali gimnastycznej. Jednak należy pamiętać, aby przestrzeń nie była zbyt duża, gdyż trudno byłoby wówczas wyłapać „krowie” wszystkich uczestników.

Figury woskowe

Prowadzący gra na dowolnym instrumencie lub puszcza nagranie dowolnej muzyki na magnetofonie. Dzieci tańczą w rytm muzyki. Gdy prowadzący przestaje grać lub włącza pauzę w odtwarzaczu i muzyka ucichnie, uczestnicy zabawy zastygają w bezruchu tworząc „figury woskowe”. Wybrana osoba przechadza się pomiędzy woskowymi figurami i obserwuje czy figurki stoją nieruchomo. Gdy zauważy, że któraś poruszyła się, eliminuje tę osobę z gry. Zabawę kilkakrotnie powtarzamy. Wygrywa dziecko, które najdłużej wytrzyma bez ruchu. Można także zmodyfikować zabawę tak, iż osoba, która poruszy się nie odpada lecz staje się pomocnikiem i w kolejnej rundzie obserwuje czy figurki zastygają w bezruchu. Figurom można także nadawać określoną tematykę, na przykład: figury zwierząt, figury kwiatowe, itp. Zabawa wprowadza w pogodny nastrój, dodatkowo radosna i skoczna muzyka pozytywnie wpływa na uczestników.

Pralka

Zabawa może być wykorzystywana w szkole podczas poznawania i utrwalania nowej litery, jak również w przedszkolu, jako przygotowanie do nauki czytania i pisania, gdyż rozwija ona słuch fonematyczny, a konkretnie kształtuje analizę i syntezę słuchową wyrazów. Osoba, która rozpoczyna zabawę wypowiada słowa: „do pralki wrzucam…” i wymienia dowolną część garderoby, której nazwa rozpoczyna się na ustaloną wcześniej literę, np. „do pralki wrzucam spodnie”. Każdy uczestnik zabawy kolejno musi wymienić inną część garderoby, której nazwa rozpoczyna się daną głoską. Zabawa może także doskonalić pamięć słuchową, gdyż w jej odmianie poszczególne osoby powtarzają regułkę, dodatkowo – wrzucone już rzeczy do pralki przez inne osoby oraz dodają kolejną rzecz od siebie. Wtedy ostatni uczestnik zabawy musi powtórzyć wszystkie wrzucone kolejno części garderoby. Zabawa stanowi doskonałą grę edukacyjną, ćwiczy koncentrację i uwagę, a przy tym nie wymaga użycia żadnych przyborów.

Zdania niedokończone

Zabawę można wykorzystać jako ewaluację zajęć lub jako swobodną grę. Jeżeli uczestniczą w niej dzieci, które potrafią już pisać, wówczas prowadzący pisze na małych karteczkach początek różnych zdań. Zadaniem uczestników jest wylosowanie jednej karteczki, odczytanie rozpoczętego na niej zdania i dokończenie go według własnego pomysłu. Zdania mogą dotyczyć myśli, czy poglądów uczestników na dany temat. Mogą także stanowić podsumowanie przeprowadzonych zajęć. Przykładowe zdanie może brzmieć: „Najbardziej podczas zajęć podobało mi się…”. Zabawa możliwa jest także do przeprowadzenia wśród dzieci młodszych. Wówczas zamiast pisania na kartkach prowadzący zadaje kolejno pytania dzieciom, które od razu na nie odpowiadają. Ważne, by zdania różniły się od siebie, gdyż w przypadku zbyt dużego podobieństwa dzieci mogłyby dokańczać je identycznie, czyi powtarzać wypowiedzi kolegów i koleżanek.

Liczymy do 10

Zadaniem grupy jest liczenie kolejno od 1 do 10 tak, by każda liczba została wypowiedziana tylko przez 1 osobę. Liczenie rozpoczyna prowadzący lub dowolna osoba z grupy. Zadaniem uczestników jest wypowiadanie kolejnych liczb, jednak nie wolno powiedzieć ich jednocześnie. Kiedy dwie lub więcej osób razem wypowiedzą daną liczbę liczenie rozpoczynamy od początku. Wówczas każdy może rozpocząć liczenie. Zakończeniem zabawy jest doliczenie do 10 tak, by w trakcie zabawy głosy się na siebie nie nakładały. Jest to zabawa integrująca grupę, uczestnicy muszą wyczuć kiedy najlepiej włączyć się do liczenia. Poprawia ona nastrój grupy, jak i wdraża do koncentracji i uwagi. Podczas prowadzenia zabawy ważne jest skupienie, brak pośpiechu oraz obserwacja współgrających. Zabawę wśród młodszych dzieci warto kilkakrotnie powtórzyć, jeśli nadal nie udaje się, można ją przerwać i zaproponować inną.