Na naszej stronie znajdziesz najlepsze i najciekawsze gry oraz zabawy dla dzieci

„Krowa” należy do zabaw ruchowych – bieżnych. Spośród całej grupy dzieci wybieramy jednego uczestnika zabawy – krowę, która staje w środku. Pozostałe dzieci ustawiają się wokół niej i chwytają jej palce. Wszyscy zadają następujące pytanie: „jakie mleko daje krowa?”, zaś uczestnik, będący krową odpowiada kolejno, wymieniając poszczególne kolory. Kiedy wypowie słowo „białe” dzieci uciekają. Osoba, [...]
Czytaj całość »


Prowadzący gra na dowolnym instrumencie lub puszcza nagranie dowolnej muzyki na magnetofonie. Dzieci tańczą w rytm muzyki. Gdy prowadzący przestaje grać lub włącza pauzę w odtwarzaczu i muzyka ucichnie, uczestnicy zabawy zastygają w bezruchu tworząc „figury woskowe”. Wybrana osoba przechadza się pomiędzy woskowymi figurami i obserwuje czy figurki stoją nieruchomo. Gdy zauważy, że któraś poruszyła [...]
Czytaj całość »


Zabawa może być wykorzystywana w szkole podczas poznawania i utrwalania nowej litery, jak również w przedszkolu, jako przygotowanie do nauki czytania i pisania, gdyż rozwija ona słuch fonematyczny, a konkretnie kształtuje analizę i syntezę słuchową wyrazów. Osoba, która rozpoczyna zabawę wypowiada słowa: „do pralki wrzucam…” i wymienia dowolną część garderoby, której nazwa rozpoczyna się na [...]
Czytaj całość »

Zabawę można wykorzystać jako ewaluację zajęć lub jako swobodną grę. Jeżeli uczestniczą w niej dzieci, które potrafią już pisać, wówczas prowadzący pisze na małych karteczkach początek różnych zdań. Zadaniem uczestników jest wylosowanie jednej karteczki, odczytanie rozpoczętego na niej zdania i dokończenie go według własnego pomysłu. Zdania mogą dotyczyć myśli, czy poglądów uczestników na dany temat. [...]
Czytaj całość »

Zadaniem grupy jest liczenie kolejno od 1 do 10 tak, by każda liczba została wypowiedziana tylko przez 1 osobę. Liczenie rozpoczyna prowadzący lub dowolna osoba z grupy. Zadaniem uczestników jest wypowiadanie kolejnych liczb, jednak nie wolno powiedzieć ich jednocześnie. Kiedy dwie lub więcej osób razem wypowiedzą daną liczbę liczenie rozpoczynamy od początku. Wówczas każdy [...]
Czytaj całość »