Na naszej stronie znajdziesz najlepsze i najciekawsze gry oraz zabawy dla dzieci

Zadaniem grupy jest liczenie kolejno od 1 do 10 tak, by każda liczba została wypowiedziana tylko przez 1 osobę. Liczenie rozpoczyna prowadzący lub dowolna osoba z grupy. Zadaniem uczestników jest wypowiadanie kolejnych liczb, jednak nie wolno powiedzieć ich jednocześnie. Kiedy dwie lub więcej osób razem wypowiedzą daną liczbę liczenie rozpoczynamy od początku. Wówczas każdy [...]
Czytaj całość »


„Labirynt” to zabawa ruchowa, warto wykonywać ją z dziećmi lub wśród osób, które już się znają. Kontakt fizyczny pozwala przełamać pierwsze lody oraz integruje grupę. Dostarcza także przyjemnych wrażeń, odpręża i poprawia humor. Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna osoba wykonuje klęk podparty - pozycja „na czworakach”, tworząc ze swojego ciała labirynt. Zadaniem drugiej osoby [...]
Czytaj całość »


Wybrana osoba opuszcza salę, reszta uczestników zabawy siada w kole. Jedna z pozostałych osób, wskazana przez prowadzącego lub wybrana spośród uczestników zostaje dyrygentem orkiestry. Osoba, która wyszła nie może usłyszeć, która z osób jest dyrygentem. Zadaniem dyrygenta jest zaprezentowanie na migi gry na jakimś instrumencie, zaś pozostałe osoby muszą naśladować jego ruchy. Osoba, która była [...]
Czytaj całość »

Wyznaczamy jedną osobę, która musi na chwilę opuścić salę. Pozostałe osoby ustalają wspólnie reguły, w jakich sytuacjach odpowiadać można „tak”, a w jakich „nie”. Zależy to od cechy odpowiadającego. Przykładowo, mówimy „tak” jeśli trzymamy ręce skrzyżowane, zaś „nie” jeśli ręce mamy ułożone w innej pozycji. „tak” kiedy ktoś ubrany jest w bluzkę z krótkim rękawem [...]
Czytaj całość »

Uczestnicy zabawy siadają w kole. Każda osoba kolejno wymienia jeden przedmiot związany z danym tematem lub na daną literę, jednak warunkiem jest, by nie powtarzać tych, które zostały już wymienione. Po kilku rundach trudno jest zapamiętać, które przedmioty zostały już wymienione. Osoba, która jako pierwsza powtórzy przedmiot odpada z gry. Utrudnienie: w starszych grupach wiekowych [...]
Czytaj całość »