Liczymy do 10

Zadaniem grupy jest liczenie kolejno od 1 do 10 tak, by każda liczba została wypowiedziana tylko przez 1 osobę. Liczenie rozpoczyna prowadzący lub dowolna osoba z grupy. Zadaniem uczestników jest wypowiadanie kolejnych liczb, jednak nie wolno powiedzieć ich jednocześnie. Kiedy dwie lub więcej osób razem wypowiedzą daną liczbę liczenie rozpoczynamy od początku. Wówczas każdy może rozpocząć liczenie. Zakończeniem zabawy jest doliczenie do 10 tak, by w trakcie zabawy głosy się na siebie nie nakładały. Jest to zabawa integrująca grupę, uczestnicy muszą wyczuć kiedy najlepiej włączyć się do liczenia. Poprawia ona nastrój grupy, jak i wdraża do koncentracji i uwagi. Podczas prowadzenia zabawy ważne jest skupienie, brak pośpiechu oraz obserwacja współgrających. Zabawę wśród młodszych dzieci warto kilkakrotnie powtórzyć, jeśli nadal nie udaje się, można ją przerwać i zaproponować inną.

Labirynt

„Labirynt” to zabawa ruchowa, warto wykonywać ją z dziećmi lub wśród osób, które już się znają. Kontakt fizyczny pozwala przełamać pierwsze lody oraz integruje grupę. Dostarcza także przyjemnych wrażeń, odpręża i poprawia humor. Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna osoba wykonuje klęk podparty – pozycja „na czworakach”, tworząc ze swojego ciała labirynt. Zadaniem drugiej osoby będzie przejście przez wszelkie ścieżki powstałe z ciała pierwszej, np. nad osobą klęczącą, pod nią, pomiędzy rękami. Sposób przechodzenia przez „labirynt” osób jest dowolny, jednak prowadzący powinien czuwać nad bezpiecznym przebiegiem zabawy. Kiedy pokona „labirynt” następuje zmiana ról. Następnie uczestnicy zmieniają pozycje ciała. Zabawę warto wykorzystać podczas zajęć ruchowych, na lekcji wychowania fizycznego, jak również w trakcie zabaw w domu.

Dyrygent

Wybrana osoba opuszcza salę, reszta uczestników zabawy siada w kole. Jedna z pozostałych osób, wskazana przez prowadzącego lub wybrana spośród uczestników zostaje dyrygentem orkiestry. Osoba, która wyszła nie może usłyszeć, która z osób jest dyrygentem. Zadaniem dyrygenta jest zaprezentowanie na migi gry na jakimś instrumencie, zaś pozostałe osoby muszą naśladować jego ruchy. Osoba, która była na zewnątrz, staje w środku i bacznie obserwuje pozostałych, próbując odnaleźć dyrygenta. Ten zaś niepostrzeżenie musi zmienić instrumenty na których gra. W momencie, gdy osoba ta odgadnie kto jest dyrygentem, następuje zamiana ról. Zabawę warto powtórzyć kilkakrotnie, w małej grupie każdy uczestnik może być dyrygentem. Modyfikacją zabawy może być wykonywanie dowolnego ruchu przez dyrygenta, który powtarzają pozostałe osoby.

Klucz

Wyznaczamy jedną osobę, która musi na chwilę opuścić salę. Pozostałe osoby ustalają wspólnie reguły, w jakich sytuacjach odpowiadać można „tak”, a w jakich „nie”. Zależy to od cechy odpowiadającego. Przykładowo, mówimy „tak” jeśli trzymamy ręce skrzyżowane, zaś „nie” jeśli ręce mamy ułożone w innej pozycji. „tak” kiedy ktoś ubrany jest w bluzkę z krótkim rękawem oraz „nie”, gdy ma na sobie coś na długi rękaw. Kiedy osoba, która wyszła wraca do sali, może zacząć zadawać pytania kolejno każdej osobie. Nie ma ograniczenia co do ilości zadanych pytań, jednak odpowiadający mówią tylko „tak” lub „nie”. Po analizie uzyskanych odpowiedzi osoba odgadująca ma tylko 3 szanse, żeby zgadnąć ustalone reguły. Gra nadaje się dla starszych dzieci, uczy zadawania pytań oraz udzielania konkretnych zwięzłych odpowiedzi na nie.

Wymień jak najwięcej

Uczestnicy zabawy siadają w kole. Każda osoba kolejno wymienia jeden przedmiot związany z danym tematem lub na daną literę, jednak warunkiem jest, by nie powtarzać tych, które zostały już wymienione. Po kilku rundach trudno jest zapamiętać, które przedmioty zostały już wymienione. Osoba, która jako pierwsza powtórzy przedmiot odpada z gry. Utrudnienie: w starszych grupach wiekowych można dodatkowo wprowadzić zakaz wymieniania przedmiotów, które zaczynają się na tą samą literę co poprzedni przedmiot lub, które stykają się z wcześniej nazwanymi rzeczami. Modyfikacją zabawy może być powtarzanie wymienionych wyrazów tak, by nie pomylić ich kolejności. Zabawa doskonali pamięć, wdraża do skupienia uwagi, koncentracji i pobudza myślenie. Zabawa staje się tym trudniejsza, im liczba uczestników jest większa.