Krowa

„Krowa” należy do zabaw ruchowych – bieżnych. Spośród całej grupy dzieci wybieramy jednego uczestnika zabawy – krowę, która staje w środku. Pozostałe dzieci ustawiają się wokół niej i chwytają jej palce. Wszyscy zadają następujące pytanie: „jakie mleko daje krowa?”, zaś uczestnik, będący krową odpowiada kolejno, wymieniając poszczególne kolory. Kiedy wypowie słowo „białe” dzieci uciekają. Osoba, która zostanie złapana przez krowę staje w rozkroku i czeka na „wybawienie”.
Każdy uczestnik może przywrócić ją do zabawy – jeśli uda mu się przejść pod jej rozkrokiem. Kiedy krowa schwyta wszystkich uczestników następuje koniec zabawy lub zmiana krowy. Zabawa pozytywnie wpływa na nastrój uczestników, stanowi doskonałą rozrywkę zarówno dla młodszych jak i nieco starszych dzieci. Zatem w „Krowę” mogą bawić się dzieci przedszkolne, jak również uczniowie szkół podstawowych. Zabawę najlepiej przeprowadzić na świeżym powietrzu, na trawie, dobrze także bawić się w nią w sali gimnastycznej. Jednak należy pamiętać, aby przestrzeń nie była zbyt duża, gdyż trudno byłoby wówczas wyłapać „krowie” wszystkich uczestników.

Figury woskowe

Prowadzący gra na dowolnym instrumencie lub puszcza nagranie dowolnej muzyki na magnetofonie. Dzieci tańczą w rytm muzyki. Gdy prowadzący przestaje grać lub włącza pauzę w odtwarzaczu i muzyka ucichnie, uczestnicy zabawy zastygają w bezruchu tworząc „figury woskowe”. Wybrana osoba przechadza się pomiędzy woskowymi figurami i obserwuje czy figurki stoją nieruchomo. Gdy zauważy, że któraś poruszyła się, eliminuje tę osobę z gry. Zabawę kilkakrotnie powtarzamy. Wygrywa dziecko, które najdłużej wytrzyma bez ruchu. Można także zmodyfikować zabawę tak, iż osoba, która poruszy się nie odpada lecz staje się pomocnikiem i w kolejnej rundzie obserwuje czy figurki zastygają w bezruchu. Figurom można także nadawać określoną tematykę, na przykład: figury zwierząt, figury kwiatowe, itp. Zabawa wprowadza w pogodny nastrój, dodatkowo radosna i skoczna muzyka pozytywnie wpływa na uczestników.

Labirynt

„Labirynt” to zabawa ruchowa, warto wykonywać ją z dziećmi lub wśród osób, które już się znają. Kontakt fizyczny pozwala przełamać pierwsze lody oraz integruje grupę. Dostarcza także przyjemnych wrażeń, odpręża i poprawia humor. Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna osoba wykonuje klęk podparty – pozycja „na czworakach”, tworząc ze swojego ciała labirynt. Zadaniem drugiej osoby będzie przejście przez wszelkie ścieżki powstałe z ciała pierwszej, np. nad osobą klęczącą, pod nią, pomiędzy rękami. Sposób przechodzenia przez „labirynt” osób jest dowolny, jednak prowadzący powinien czuwać nad bezpiecznym przebiegiem zabawy. Kiedy pokona „labirynt” następuje zmiana ról. Następnie uczestnicy zmieniają pozycje ciała. Zabawę warto wykorzystać podczas zajęć ruchowych, na lekcji wychowania fizycznego, jak również w trakcie zabaw w domu.

Ranny berek

Ranny berek to zabawa bieżna. „Berek” czyli osoba która goni, stara się schwytać kogoś z rozbiegających się po sali gimnastycznej czy boisku… Jeśli uda mu się kogoś dotknąć, wówczas dotknięty nie tylko staje się berkiem, ale równocześnie musi trzymać się jedną ręką za to miejsce, które zostało przez dotkniecie „zranione”. Modyfikacją zabawy przy dużej grupie dzieci może być to, iż dotknięta przez berka osoba dołącza do niego i wówczas berków jest dwóch. Aby pozostali nie pomylili się kto w danym momencie goni, warto by berek miał założoną szarfę bądź inny widoczny element. Osoba, która prowadzi zabawę musi czuwać, by uczestnicy nie oszukiwali. Niekiedy trudno jest gonić kolegów trzymając się np. za nogę. Należy obserwować czy berek za bardzo się nie zmęczył, wówczas warto zmienić osobę, która będzie gonić.

Grający słonik

Zabawa ruchowa, rytmiczna. Dzieci są ustawione w kole. Idą w rytmie ustalonym przez nauczyciela, np.: w rytmie ćwierćnut, ósemek czy półnut, w metrum na 4 lub w rytmie wyznaczonym przez piosenkę. Na “raz” podnoszą ręce i głowę do góry, wydając dźwięki w schemacie na 1 (tru, tu), na 2 (tu, tu), na 3 (tu), na 4 – pauza; gdy nie stosuje się materiału muzycznego, nauczyciel wystukuje rytm na dowolnym instrumencie perkusyjnym lub wyklaskuje go. Uczestnicy maszerują w kole lub w rozsypce, następnie można zmieniać rytmy. Dzieci mogą stawać się innymi zwierzętami, wymyślonymi przez siebie. Dodatkowo można dodać tekst znanej piosenki czy krótkiej rymowanki. Zabawę warto wykorzystać, aby utrwalić wprowadzone wartości rytmiczne. Utrudnieniem zabawy może być podział dzieci na dwie grupy – jedna maszeruje w rytmie ćwierćnutowym, a druga w półnutowym.